"สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS : Thai Robotics Society)"

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย

Newbies Challenge

Newbies Challenge

Newbies Challenge 2013

“Newbies Challenge”
Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2013

การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ที่ยังไม่มีหุ่นยนต์และประสบการณ์ในการแข่งขัน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยทีมที่สนใจจะต้องพัฒนาซอฟแวร์จำลองสถานการณ์เกมการเล่นฟุตบอลให้คณะกรรมการพิจารณาเท่านั้น

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม จะได้รับชุดคิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์พร้อมใช้งาน ทีมละ 1 ตัว และโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2013

กำหนดการ
20 ก.ย. 2556 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด
24-26 ก.ย. 2556 นำเสนอผลงาน
27 ก.ย. 2556 ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกบน website
1 ต.ค. 2556 ส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์พร้อมอบรมเบื้องต้น
25-27 ต.ค. 2556 การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์รอบคัดเลือก
2-3 พ.ย. 2556 การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์รอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้จาก http://www.thailandhumanoid.org/

 

อ่านเพิ่มเติม